Privacy & cookieverklaring

Met het one2three platform kunt u goederen en diensten bestellen met uw computer, smartphone of tablet, die u koopt bij (online)handelaars. Ook kunt u deze online betalen.

 

Deze privacy- en cookieverklaring heeft betrekking op het gebruik van:

Wanneer bepaalde gedeelten alleen betrekking hebben op het gebruik van de Consumenten Apps, Merchant Apps en/of de website zullen wij dit aangeven.

 

Via one2three worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. one2three acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die worden gesteld door de privacywetgeving. Dit betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken; Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • onze verzameling persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen, en hetzelfde eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw verzoek in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en voor welke doeleinden. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Door het gebruik van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden doorgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat zij aan ons worden verstrekt ten behoeve van verwerking.

 

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

 • voor- en achternaam;
 • leeftijd;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • uw bestellingen;
 • locatiegegevens;
 • surf-/navigatiegedrag;
 • technische gegevens van de apparatuur die u gebruikt;
 • de betaalwijze;
 • de betaalstatus;
 • browserinstellingen;
 • IP-adres.

 

DOELEINDEN GEGEVENSVERWERKING

Wij gebruiken bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het aanbieden van de one2three diensten:
  • Om u in te schrijven als nieuwe gebruiker van de consumenten Apps.
  • Om u te identificeren en goed te keuren.
  • Om te bestellen en betalen bij een handelaar.

 

De Consumenten Apps hebben toegang nodig tot de volgende services op uw computer, smartphone of tablet:

 • Uw locatiegegevens om de dichtstbijzijnde handelaar te tonen.
 • Notificaties om aan u berichten te sturen ter bevestiging van uw bestellingen.
 • Uw camera om QR codes te scannen.

 

 1. Voorkomen van fraude, wanbetaling en valse bestellingen
  Om frauduleus gebruik te voorkomen en het risico voor one2three en zijn handelaars te beperken, (pogingen tot) onwettige en ongewenste activiteiten die gericht zijn tegen one2three, haar klanten en medewerkers te voorkomen, onderzoeken en bestrijden, en te participeren in interne en externe waarschuwingssystemen.Voor dit doeleinde bewaart one2three uw transactiegegevens, waaronder informatie over (online)handelaars waar u uw producten of diensten heeft gekocht, uw persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw digitale toestemming voor het uitvoeren van betalingen.
 2. Verbeteren van de one2three diensten
  one2three bewaart en analyseert uw (transactie)gegevens om de one2three diensten te verbeteren. Deze gegevens worden gebruikt voor bijvoorbeeld het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de Apps.
 3. Marketing ten behoeve van one2three en zijn handelaars
  Voor het opzetten van marketingcampagnes voor nieuwe en bestaande gebruikers zal one2three gegevens van haar gebruikers analyseren. Het resultaat van deze analyses zal in geaggregeerde vorm worden gebruikt.
  Voor het opzetten van marketingcampagnes voor nieuwe en bestaande handelaars zal one2three gegevens van haar gebruikers analyseren. Op basis van deze gegevens zal one2three marketing campagnes uitvoeren naar de gebruikers.
 4. Het aanbevelen en marketen van diensten en producten beschikbaar bij one2three handelaars
  Voor het aanbevelen van producten en diensten maakt one2three gebruik van uw bestelhistoriek.
 5. Analyseren van het consumptiegedrag
  Voor het analyseren van consumptiegedrag, maakt one2three gebruik van uw bestelhistoriek.
 6. Voldoen aan wet- en regelgeving
  Persoonsgegevens worden gebruikt om aan wet- en regelgeving alsmede sectorspecifieke richtlijnen en regelgeving te voldoen, zoals wetgeving ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme en wettelijke bewaartermijnen.

 

BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden zoals beschreven in deze privacy- en cookieverklaring, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

BEVEILIGING

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, en dat de toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd.

 

NIEUWSBRIEF

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarin wij geïnteresseerden informeren over onze producten en diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij zullen de door u beschikbaar gestelde persoonsgegevens niet aan derden verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of wettelijk verplicht is. Bij de levering van haar diensten maakt one2three daarnaast gebruik van derden, zoals de leverancier van haar CRM-systeem.

 

COOKIES EN ANDERE IDENTIFIERS

Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij het bezoeken van een website of het installeren en het gebruik van een app automatisch worden opgeslagen op of worden uitgelezen van het device van de bezoeker (waaronder een computer, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser of de app op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de websites of de apps kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van one2three of een derde.

 

De Apps en de one2three-websites gebruiken cookies, tokens met een aflooptijd en vergelijkbare technologieën om bepaalde informatie van uw device te gebruiken. Bijvoorbeeld om uw identiteit te onthouden op verschillende schermen in de Apps, zodat u tijdens uw gebruikerssessie niet steeds opnieuw hoeft in te loggen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de volgende cookies:

 • Google Analytics (Google Analytics verzamelt informatie over hoe u op de App en de website navigeert, hoeveel tijd u doorbrengt op de App en de website, hoeveel tijd u op een bepaalde pagina doorbrengt, vanuit welke website u op de one2three websites bent gekomen, de datum en het tijdstip waarop u de Apps of websites opent, het type browser dat wordt gebruikt, het IP-adres van uw smartphone of tablet en websites die u bezoekt na gebruik van de App of bezoek van de one2three websites);
 • one2three cookies (cookies om uw identiteit en voorgaande voorkeuren te onthouden).

Deze informatie wordt verzameld en geanalyseerd voor de volgende doeleinden:

 • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in het gebruik van onze App en de website door het publiek;
 • het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de App en de website;
 • analyse van het gebruik van de Apps en de websites;
 • het afstemmen van content in onze Apps en op de websites op uw interesses aan de hand van uw click- en surfgedrag;
 • het afstemmen van de advertenties op onze websites en in onze nieuwsbrieven op uw interesses aan de hand van uw click- en surfgedrag;
 • het verbeteren van one2three marketingactiviteiten voor bestaande en nieuwe gebruikers.

 

Google is gevestigd in de Verenigde Staten. Google heeft zich gecertificeerd onder Privacy Shield. Klik hier voor meer informatie over Privacy Shield.

 

Om uw privacy te waarborgen heeft one2three de volgende maatregelen genomen:

 • one2three heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Op grond van deze overeenkomst kan Google slechts optreden als bewerker van persoonsgegevens ten behoeve en op instructie van one2three.
 • one2three heeft de standaardinstelling in Google Analytics voor het delen van persoonsgegevens met Google gedeactiveerd.
 • one2three deelt geen Google Analytics-gegevens met andere diensten van Google.

 

Door middel van cookies worden onder andere de volgende gegevens verzameld: uw IP-adres/de ID van het apparaat waarmee u de website bekijkt, gegevens over uw klik- en surfgedrag, en de resolutie waarmee u de website bekijkt.

 

Op de website zijn eveneens knoppen opgenomen om pagina’s te bekijken en te delen met vrienden op sociale netwerken (zoals Facebook, Twitter en Instagram). Om het functioneren van deze knoppen mogelijk te maken, is op de website een code opgenomen die wordt aangeleverd door deze derden. Deze code plaatst onder meer een cookie. In de privacyverklaring van de desbetreffende derden is vastgelegd wat zij met uw persoonsgegevens doen.

 

IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES

U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen (bekijk uw browser-hulppagina voor exacte instructies). Wanneer u alleen de cookies voor Google Analytics en de werking van de website wilt accepteren en niet de advertentie-cookies, kunt u de instelling in uw browser “Cookies van derde aanbieders blokkeren” kiezen. Let op: de meeste websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

VERWIJDEREN VAN COOKIES

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw websitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen.

 

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Deze privacy- en cookieverklaring is bijvoorbeeld niet van toepassing op de (online)handelaars waar u producten of diensten koopt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze diensten gebruik te maken.

 

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar info@one2three.be, of door telefonisch contact met ons op te nemen via +32-2/50 30 620 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur).

 

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij behouden ons het recht om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen in de Apps en op onze websites worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

TOEZICHTHOUDER

Natuurlijk zijn wij u ook graag behulpzaam als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om bij de bevoegde toezichthouder een klacht in te dienen naar aanleiding van onze verwerking van uw persoonsgegevens.

 

CONTACT

Mocht u na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

 

Website:                       https://www.one2three.be

Adres:                           one2three NV,

Tervurenlaan 34

1040 Brussel

 

Telefoonnummer:      +32-2/50 30 620

E-mailadres:               info@one2three.be

 

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 10 december 2017.

 

one2three NV  heeft haar statutaire zetel te Tervurenlaan 34, 1040 Brussel, België, en is ingeschreven in het Handelsregister te Brussel onder nummer 0535.701.405.